Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

วันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 157 ปี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก และเป็นวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 157 ปี
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดชได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น เมื่อวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 และแต่งตั้งพระเจริญราชเดชหรือนามเดิมว่า กวด เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม
 
 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 334 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search