Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมพระธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาน นำโดย ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. 2565

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 26 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search