Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในการจัดทำ Application ออกกำลังกาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกันหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือจัดทำ โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ระบบฐานข้อมูลการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการของผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย โดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ (จพล.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา, ดร.ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
  
 
 
 
 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 28 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search