Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ออกให้บริการชุมชน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ออกให้บริการชุมชนอบรม​ให้ความรู้​ อสม. และ​เจ้าหน้าที่​ในการออกกำลังกาย​ ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด จะจัดโครงการแกนนำเจ้าหน้าที่ อสม ตำบลลาดพัฒนา. ชวนเพื่อน แกว่งแขน ออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค โดยจะอบรมให้ความรู้ นักเรียน อสม.และเจ้าหน้าที่ ในการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 321 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search