Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประเภทโควตา

รับสมัครระหว่างวันที่
2 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566

ประเภททั่วไป

รับสมัครระหว่างวันที่
-

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการในแต่ละรอบการรับสมัคร
รูปแบบ
รับสมัคร
ชำระค่าสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
ประเภทโควตา
2 ต.ค. - 9 พ.ย. 2566
-
13 พ.ย. 2566
25 - 26 พ.ย. 2566
8 ธ.ค. 2566
13 - 15 ม.ค. 2567
ประเภททั่วไป
-
-
-
-
-
-

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 42 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search