Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประเภทโควตา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัว
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2567

ประเภททั่วไป

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัว
ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภททั่วไป (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัว
ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567

ประเภททั่วไป (รอบที่ 3)

รับสมัครระหว่างวันที่
26 มีนาคม - 22 เมษายน 2567

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการในแต่ละรอบการรับสมัคร
รูปแบบ
รับสมัคร
ชำระค่าสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
ประเภทโควตา
2 ต.ค. - 9 พ.ย. 2566
-
13 พ.ย. 2566
25 - 26 พ.ย. 2566
8 ธ.ค. 2566
13 - 15 ม.ค. 2567
ประเภททั่วไป
13 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67
13 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67
12 ม.ค. 2567
20 - 22 ม.ค. 2567
2 ก.พ. 2567
5 - 16 ก.พ. 2567

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 360 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search