โครงการอบรมการจัดการกีฬาและจัดแข่งขันกีฬา

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการจัดการกีฬาและจัดแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้อย่างมีอิสระและตามอัธยาศัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับนักศึกษา

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search