โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทยและกระบี่กระบอง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทยและกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search