โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 5-7 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search