โครงการอบรมให้ความรู้ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search