โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วย และนักศึกษาร่วมกันพัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์เพื่อเป็นการถวายพระพร สร้างความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search