โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา และเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มาเป็๋นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาทุกคณะให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search