โครงการอบรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต กิจกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

เมื่อวันที่ 4-7 มีนาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต : กิจกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษาขึ้น ในการนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search