โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2556 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ อาคารระภาพันธ์ ในการนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ และ ผศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา เป็นวิทยากรในการอบรม

       

       

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search