กิจกรรมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธเมตตา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธเมตตา ที่ประดิษฐานอยู่หน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการถวายผ้าสไบผืนใหม่แทนผืนเก่าหี่ห่มคลุมองค์ท่านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา แด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่บูชายึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษามาเป็นเวลาช้านาน ในการนี้รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ผศ.ดร.นิกร ยาสมร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search