โครงการสัมนาเชิงประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 24 -25 ก.พ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search