แบบฟอร์มต่างๆ (0/0)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

งานวิจัย (0/0)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

งานประกันคุณภาพ (0/0)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2023 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search