ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวอัญชนา  พาลสิงห์
นางสาวอัญชนา พาลสิงห์เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายภาณุ  หุ่นดี
นายภาณุ หุ่นดีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวอภิรดี  ผาคำ
นางสาวอภิรดี ผาคำเจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางสาวน้ำทิพย์  ทองภูบาล
นางสาวน้ำทิพย์ ทองภูบาลเจ้าหน้าที่งานธุรการ
นางสาวสกุณา  ขุนวัง
นางสาวสกุณา ขุนวังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search