ร่วมพิธีแถลงข่าวการเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิธีแถลงข่าวการเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 0-4371-1254  โทรสาร: 0-4372-1528
  • IP Phone: 20107
  • อีเมล: sps@tnsumk.ac.th
Copyright © 2024 TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search