โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการใช้งาน Google Classroom

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสร้าง Google Classroom ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Classroom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search