โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน และประกวดการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 19 และ 29 มีนาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน และประกวดการออกกำลังกายแก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มศักยภาพด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้กับชุมชนภายนอก

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search