โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search